Trang chủ Lịch Sử Tam Quốc Chi Hoàng Cân Vô Địch

Tam Quốc Chi Hoàng Cân Vô Địch - 三国之黄巾无敌

Thanh Phong Trục Nguyệt Đã hoàn thành Lịch Sử

Người thống trị xưng là nghĩ tặc, môn phiệt thế gia xưng là...

14 Yêu thích| 20789Lượt xem| 306 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.5

5

30đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Người thống trị xưng là nghĩ tặc, môn phiệt thế gia xưng là nga tặc, chỉ có thiên hạ bách tính xưng là Khăn Vàng nghĩa quân.

Khăn Vàng nghĩa quân là bi tráng, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, giẫm quân Khăn Vàng đầy rẫy bạch cốt bước lên địa vị cao, lấy tên đẹp: Bình định thiên hạ.

Khăn Vàng nghĩa quân là lừng lẫy, Lưu Bị giẫm Khăn Vàng đầy rẫy bạch cốt, do bạch thân nhảy một cái làm quan thân, khóc rằng: Tất cả vì bách tính.

Khăn Vàng nghĩa quân là bất đắc dĩ, Tào Tháo dựa vào trên tay ba mươi vạn Thanh Châu Khăn Vàng hàng quân, nhảy một cái vì thiên hạ to lớn nhất chư hầu.

Nếu ta Trương Bảo đến rồi, không cho phép ngươi Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn ở nơi đó tùy ý tàn sát Khăn Vàng. Không cho phép ngươi Lưu Bị giả mù sa mưa một bên khóc một bên tàn sát, càng không cho phép ngươi Tào Tháo bằng vào ta quân Khăn Vàng đến tranh cướp thiên hạ.

Trương Bảo bất tử, Khăn Vàng bất diệt

Trời xanh đã chết, trời vàng cần lập.

Tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát.

Nếu cái này thế đạo không cho chúng ta sống, cái kia liền lật tung cái này thế đạo.

Nếu cái này trời xanh không tha cho chúng ta, cái kia liền đánh vỡ cái này trời xanh.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 phanhitekThông Ngữ thần thủ

Truyện dài dòng câu giờ, nhiều chi tiết câu giờ đến nản, văn phong đao to búa lớn nhưng kém duyên

Dec 05, 2017 12:16 am

Thêm đánh giá

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn