Trang chủ Khoa Huyễn Tử Vong Danh Đan

Tử Vong Danh Đan - 死亡名单

Thao Thiết Cư Sĩ Đã hoàn thành Khoa Huyễn

Hắn là một cái thiên tư thông minh thanh niên, hắn là một cái...

12 Yêu thích| 319776Lượt xem| 169 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.5

5

11đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Hắn là một cái thiên tư thông minh thanh niên, hắn là một cái hưởng thụ giết chóc giết người ma

Hắn thân hoạn bệnh tâm thần phân liệt, thông minh nhưng còn xa vượt xa người thường nhân

Hắn lấy thiếu niên thân tiến vào trọng hình ngục giam, nhưng ở trong tù đọc nhiều sách vở, tự học thành tài

Hắn có hai cái tên, một người tên là Tần Luân, người kia kêu là làm Joey

Ngày hôm nay chính là hắn tử hình chấp hành nhật. . .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn