Trang chủ Chưa rõ Tru Thiên Chí Cực

Tru Thiên Chí Cực

Tịch Mịch Độc Nam Hoa Đang ra Chưa rõ

Trời cao bao nhiêu? Tiên lộ phương nào? Ông trời không có...

0 Yêu thích| 51074Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Trời cao bao nhiêu? Tiên lộ phương nào?

Ông trời không có mắt, ta tất tru, chí cực chi đạo, ta tất cầu!

Một cái quật cường thiếu niên, một cái thế tục thiếu niên, một cái bướng bỉnh thiếu niên, một cái bá đạo thiếu niên đích đăng thiên chi lộ!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn