Trang chủ Chưa rõ Cửu long hồn

Cửu long hồn

Tịch Mịch Độc Nam Hoa Đã hoàn thành Chưa rõ

Công đạo ? chân lý ? Nhược nhục cường thực , quát khán...

0 Yêu thích| 22076Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Công đạo ? chân lý ?
Nhược nhục cường thực , quát khán đương tồn .
Giá tài thị hoàn cổ bất biến đích đạo lý .
Trạm tại điên phong , chế định quy tắc ;
Giá , tài thị chân lý
Thiên địa vạn vật giai hữu ngũ hành huyễn hóa nhi lai , cố ngũ hành chi thể diệc thị nhất cá thế giới .
Thiên địa thần thú - - thị do ngũ hành linh khí nhân uân nhi thành , cố thân thể trung ủng hữu ngũ chủng linh khí diệc khả luyện xuất hồn , giá lý thị nhất cá tu hồn đích thế giới !

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn