Trang chủ Lịch Sử Triệu Thái Tổ Tam Hạ Nam Đường

Triệu Thái Tổ Tam Hạ Nam Đường - 赵太祖三下南唐

Hảo Cổ Chủ Nhân Đang ra Lịch Sử

Cố sự tả Triệu Thái Tổ thân chinh Nam Đường, bị Nam Đường...

0 Yêu thích| 1496Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Cố sự tả Triệu Thái Tổ thân chinh Nam Đường, bị Nam Đường hộ quốc quân sư Dư Hồng khốn tại Thọ Châu. Tống khai quốc công thần con trai Trịnh Ấn, Cao Quân Bảo cùng Bắc Hán cựu thần con gái Lưu Kim Định, Úc Sinh Hương cứu giá bình Đường, cùng Dư Hồng và các yêu tiên đấu pháp bày trận, chung hoạch toàn thắng.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn