Trang chủ Đô Thị Ngã Đích Trang Viên (Trang trại của ta)

Ngã Đích Trang Viên (Trang trại của ta) - 我的庄园

Chung Cấp BOSS Phi Đã hoàn thành Đô Thị

Trong lúc vô tình được trong truyền thuyết Chân Long tinh phách,...

16 Yêu thích| 46241Lượt xem| 693 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.9

5

55đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Trong lúc vô tình được trong truyền thuyết Chân Long tinh phách, ai? Dường như có một ít huyền huyễn phong cách...

Không, kỳ thực ngươi cả nghĩ quá rồi, đây là một quyển sách làm ruộng.

Cố sự nói chính là, một được Chân Long tinh phách, đồng thời có thể dùng huyết dịch thay đổi vạn vật người bình thường sinh hoạt.

*****************

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn