Trang chủ Tiên Hiệp Trảm Tiên

Trảm Tiên - 斩仙

Nhâm Oán Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Kiếp trước, Dương Thần giúp mọi người làm điều tốt, lại...

11 Yêu thích| 2932410Lượt xem| 336 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Kiếp trước, Dương Thần giúp mọi người làm điều tốt, lại bị ức hiếp suốt đời.

Sống lại, Dương Thần tuyển chọn trở thành đao phủ, dưới Quỷ Đầu đao đoạn ân oán, trên Trảm Tiên đài chém hết thương sinh linh.

Nhân giới trảm nhân!

Yêu giới trảm yêu!

Ma giới trảm ma!

Tiên giới trảm tiên!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn