Trang chủ Cạnh Kỹ Tối Cường Vương Bài Giáo Luyện

Tối Cường Vương Bài Giáo Luyện - 最强王牌教练

Túc Cầu Thị Viên Đích Đang ra Cạnh Kỹ

Một kẻ mấy lần bị cuốn gói tam lưu huấn luyện viên, khi...

0 Yêu thích| 1177Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Một kẻ mấy lần bị cuốn gói tam lưu huấn luyện viên, khi chiếm được một cái nghề nghiệp huấn luyện viên hệ thống sau, liền bắt đầu hắn cá khô vươn mình cơ hội, từ mà trở thành ngạo thị chỉnh quả bóng đá giới vương bài huấn luyện viên!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn