Trang chủ Huyền Huyễn Tiến Trình Hủy Diệt Giả

Tiến Trình Hủy Diệt Giả - 进程毁灭者

L Lưu Niên 251 Đang ra Huyền Huyễn

Trời giáng cơ duyên, là phúc hay họa, Tư Đồ Hạo xuyên qua tới...

0 Yêu thích| 3798Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Trời giáng cơ duyên, là phúc hay họa, Tư Đồ Hạo xuyên qua tới một cái cùng loại với hơi nước thời đại thế giới, vận dụng Âm Dương Tạo Hóa Quyết giao phó cho chuyển hóa lực, đem kề bên mạt pháp thời đại, sanh sanh xoay trở thành chư thần hứng khởi thời đại!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn