Trang chủ Huyền Huyễn Chí Tôn Tà Thiên

Chí Tôn Tà Thiên

Luyến Phong Đã hoàn thành Huyền Huyễn

Mời xem một đời tà Phật sau khi chuyển kiếp, làm sao thân ôm...

0 Yêu thích| 13699Lượt xem| 1 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Mời xem một đời tà Phật sau khi chuyển kiếp, làm sao thân ôm đồm chúng đẹp, đạp phá Thương Khung, thành tựu tuyên cổ độc tôn tên!

Khác thực lực cấp bậc phân chia: Võ Giả, võ sĩ, Võ Sư, Đại Võ Sư, Võ vương, Võ Hoàng, Võ Tông, vũ tôn, Võ Thánh, Võ Thần, mà mỗi một cấp lại chia làm vừa đến Cửu giai!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn