Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Phệ

Tiên Phệ - 仙噬

Đồi Phế Đích Yên Đang ra Tiên Hiệp

Nghịch thiên Pháp thân, thôn phệ Chư Thiên! Người hiện đại...

3 Yêu thích| 833134Lượt xem| 359 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Nghịch thiên Pháp thân, thôn phệ Chư Thiên!

Người hiện đại Linh hồn, Vô thượng Tiên thể, tạo nên Tu Chân Giới chi hiếm thấy!

Ngươi là thiên tài? Linh căn? Thiên linh căn? Xem ta nuốt ngươi linh căn, thiên tài biến phế vật!

Khai sơn lập phái, xé rách Tinh không, hết thảy pháp bảo đều quy ta, hết thảy chỗ tốt ta tới bắt! Ta là người văn minh, nhưng văn minh bắt đầu không phải người!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn