Trang chủ Lịch Sử Thục Hán Phục Hưng

Thục Hán Phục Hưng - 蜀汉的复兴

Hỗn Cật Đẳng Tử Đang ra Lịch Sử

Xuyên qua rồi, thành Quan Vũ tôn tử Quan Di. Căn cứ sách sử có...

7 Yêu thích| 6075Lượt xem| 67 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.7

47đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Xuyên qua rồi, thành Quan Vũ tôn tử Quan Di. Căn cứ sách sử có viết, làm Xuyên việt giả, cần thiết phải chú ý chính là:

1, bảy năm sau Thục Hán sẽ vong quốc.

2, Thục Hán vong quốc Quan gia kẻ thù sẽ tìm tới cửa đồ sát Quan thị một môn.

3, Thục Hán khai quốc công thần đời thứ ba tử tôn cơ bản đều là phế vật.

Cái kia, đám phế vật, mời đến bên cạnh ta đến, chúng ta đồng thời đến phục hưng Thục Hán đi!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Top công thần

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn