Trang chủ Khoa Huyễn Marvel Thế Giới Đích Thuật Sĩ

Marvel Thế Giới Đích Thuật Sĩ - 漫威世界的术士

Hoả Chi Cao Hứng Đang ra Khoa Huyễn

Ác Ma là nô bộc của ta, tà năng là lực lượng của ta, bóng đen...

34 Yêu thích| 91692Lượt xem| 425 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.6

5

20đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Ác Ma là nô bộc của ta, tà năng là lực lượng của ta, bóng đen cùng liệt diễm bạn ta tả hữu, ta là một thuật sĩ.

Một thuật sĩ hành tẩu tại Marvel thế giới bên trong.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 Trường KhanhBá Tánh Bình Dân

Truyện hay, diễn biến nhanh không vòng vèo, khá sát với phim

Jun 08, 2018 11:00 pm

Thêm đánh giá

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn