Trang chủ Khoa Huyễn Marvel Thế Giới Đích Thuật Sĩ

Marvel Thế Giới Đích Thuật Sĩ - 漫威世界的术士

Đang ra Khoa Huyễn

Ác Ma là nô bộc của ta, tà năng là lực lượng của ta, bóng đen...

24 Yêu thích| 47929Lượt xem| 226 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.6

19đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Ác Ma là nô bộc của ta, tà năng là lực lượng của ta, bóng đen cùng liệt diễm bạn ta tả hữu, ta là một thuật sĩ.

Một thuật sĩ hành tẩu tại Marvel thế giới bên trong.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Top công thần

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn