Trang chủ Huyền Huyễn Thiên Mạc Thần Bổ

Thiên Mạc Thần Bổ - 天幕神捕

Đông Thành Lệnh Đã hoàn thành Huyền Huyễn

Ninh Nguyệt: "Quế Nguyệt cung khuyết, Thiên Sơn Mộ Tuyết, tam...

52 Yêu thích| 63922Lượt xem| 823 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

58đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Ninh Nguyệt: "Quế Nguyệt cung khuyết, Thiên Sơn Mộ Tuyết, tam bảng kinh tuyệt, nguyệt hạ kiếm tiên! Thiên cô nương, ngươi cảm thấy ta xứng với ngươi sao?"

Thiên Mộ Tuyết: "Này không trọng yếu!"

Ninh Nguyệt: "Ngươi đến cùng tại sao phải cùng ta kết hôn? Ngươi yêu thích ta điểm nào? Ta đổi. . ."

Thiên Mộ Tuyết: "Lệnh của cha mẹ, lời của mối mai!"

Ninh Nguyệt: "Ta muốn hối hôn!"

Thiên Mộ Tuyết: "Được!"

Ninh Nguyệt: "Ai —— Thiên cô nương, cớ gì rút kiếm?"

Thiên Mộ Tuyết: "Không bị người bỏ, chỉ có thủ tiết!"

Ninh Nguyệt, xong!

Đây là một cái ở giang hồ năm tháng bên trong giãy dụa cầu sinh, thuận tiện ăn ăn cơm mềm, cáo mượn oai hùm cố sự.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Top công thần

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn