Trang chủ Huyền Huyễn Kiếm Sát

Kiếm Sát

Buông Ra Con Kia Nữ Vương Đã hoàn thành Huyền Huyễn

Ta có một kiếm ngang trời , nháy mắt tới gần! Ta có Thập...

0 Yêu thích| 140991Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Ta có một kiếm ngang trời , nháy mắt tới gần!
Ta có Thập Phương Kiếm Quyết , đáng làm Vĩnh Hằng!

Thứ nhất Kiếm Quyết Nhất Kích Tất Sát , thứ hai Kiếm Quyết Như Ảnh Tùy Hình , thứ ba Kiếm Quyết Tam Hoàn Sáo Nguyệt , thứ tư Kiếm Quyết Tứ Diện Sở Ca , thứ năm Kiếm Quyết Ngũ Tinh Liên Châu. . . Thứ mười Kiếm Quyết Thập Phương Câu Diệt!

Kiếm trong tay , sát đó chính là Vĩnh Hằng!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn