Trang chủ Võ Hiệp Thần Cấp Chiêu Thức Hệ Thống

Thần Cấp Chiêu Thức Hệ Thống - 神级招式系统

Trương Phong Tiên Đang ra Võ Hiệp

Đem tất cả tiểu thuyết võ hiệp toàn bộ quăng đến một cái...

14 Yêu thích| 16874Lượt xem| 85 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5


Đem tất cả tiểu thuyết võ hiệp toàn bộ quăng đến một cái thế giới bên trong.

Thế là thế giới này có Đại Kim vương triều, Đại Cổ vương triều, Đại Dịch vương triều. . .

Có Tiêu Dao phái, Toàn Chân giáo, Binh Khí bảng, Di Hoa cung, Từ Hàng Tĩnh Trai, Âm Quý Phái, Thiên Hạ Hội, Anh Hùng Môn. . .

"A, làm sao còn có người dám ở trước mặt ta trang bức. Là huyền huyễn vị diện phi thăng lên tới, mọi người nhanh cùng ta cùng một chỗ đánh hắn a!"

Đây là một cái đậu bỉ tại thế giới võ hiệp đại loạn đấu cố sự, nhẹ nhõm vui vẻ là nhạc dạo, giữ gìn hòa bình thế giới là mộng nghĩ.

Ở chỗ này, khoái ý ân cừu, giết người phóng hỏa, không có điều ác nào không làm —— ai, không đúng, kỳ thật ta là một người tốt!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn