Trang chủ Tiên Hiệp Tham Thiên

Tham Thiên - 参天

Phong Ngự Cửu Thu Đang ra Tiên Hiệp

Thiên Thư tàn quyển xuất hiện dẫn tới thế nhân điên cuồng...

6 Yêu thích| 14879Lượt xem| 102 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

6đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thiên Thư tàn quyển xuất hiện dẫn tới thế nhân điên cuồng tranh đoạt, là cơ duyên tạo hóa hay có ẩn giấu huyền cơ, tu hành, chẳng lẽ chỉ vì cầu trường sinh?

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn