Trang chủ Huyền Huyễn Thái Thượng Chương

Thái Thượng Chương - 太上章

Từ Công Tử Thắng Trì Đang ra Huyền Huyễn

Toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi? Thế xưng Thái Thượng, ta vi...

1 Yêu thích| 135262Lượt xem| 108 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi? Thế xưng Thái Thượng, ta vi Đạo Tổ!

Nhân thần yêu ma chung sống tranh chấp, vu chúc tiên tu vạn pháp lộ ra thế giới. Chư đế hiển thánh chế kinh thiên huyền thông, đăng thiên chi lộ nhiều vô số kể, muôn nghìn thế gian căn bản Đại Đạo như thế nào tìm?

Một đứa bé theo mông muội Man Hoang đi tới, đạp vô tận hiểm trở, xua tan tầng tầng sương mù, nghiên cứu thiên địa chi nguyên, trèo lên tạo hóa chi đỉnh, thành tựu sáng đạo chi tổ.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn