Trang chủ Lịch Sử Tây Lương Đổng Ma Vương

Tây Lương Đổng Ma Vương - 西凉董魔王

Tống Hoàng Lăng Đang ra Lịch Sử

Ta tên Đổng Trác Đổng Trọng Dĩnh, đản tại Lũng Tây bá Tây...

0 Yêu thích| 682Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Ta tên Đổng Trác Đổng Trọng Dĩnh, đản tại Lũng Tây bá Tây Lương.

Anh hùng thiên hạ ai địch thủ? Chỉ ta Tây Lương Đổng Ma Vương.

Triệu hoán dũng tướng chiến quần hùng, thiên hạ tận quy Đổng Trọng Dĩnh.

Tây thu Khương tộc diệt bắc hung, chân đạp Quý Sương chiến Roma.

Vây quét động vật biển chém chư thần, thủ vệ biên giới vệ thiên hạ.

"Liền để chúng ta Tây Lương binh sĩ, đập nát đám kia nương pháo binh, xé nát cái kia thế gia đại tộc dối trá mặt mũi!"

(có loạn nhập, không thích đi nhầm vào. )

(bản cố sự chỉ do hư cấu, như có Lôi Đồng, chỉ do trùng hợp. )

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn