Trang chủ Huyền Huyễn Tây Du Tam Thiên Giới

Tây Du Tam Thiên Giới - 西游三千界

Xích Luyện Tử Đang ra Huyền Huyễn

Ngoài ý muốn trọng sinh tại Tây Du, Luyện Khí Tu Tiên bắt đầu...

0 Yêu thích| 984Lượt xem| 1 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Ngoài ý muốn trọng sinh tại Tây Du, Luyện Khí Tu Tiên bắt đầu tại trùng; Tiêu Dao ngao du Tam Thiên Giới, Phong Vân Tế Hội hóa thành Long.

Trùng, hủy bản tự, nguyên do Độc Xà, sau chỉ đồng dạng Trùng Loại. Vè trùng, chỉ là Hủy.

Hủy năm trăm năm hóa thành giao, giao ngàn năm hóa thành Long, Long năm trăm năm vì Giác Long, ngàn năm vì Ứng Long.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn