Trang chủ Lịch Sử Tam Quốc Chi Vấn Đỉnh Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Vấn Đỉnh Thiên Hạ - 三国之问鼎天下

Lâm Bán Phong Đang ra Lịch Sử

Sống lại Hán mạt, nghịch thiên cải mệnh. Tại thời loạn...

3 Yêu thích| 5340Lượt xem| 68 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Sống lại Hán mạt, nghịch thiên cải mệnh.

Tại thời loạn lạc bên trong sinh tồn, chỉ có mạnh mẽ, càng mạnh mẽ hơn, so hết thảy kẻ địch đều mạnh mẽ!

"Đụng tới mạnh mẽ hơn ngươi đây?"

"Được!"

Mang giáp 10 vạn, vượt đạo Hán Nam, nhưng muốn chưa đánh đã hàng? Không, kết cục như vậy ta không tiếp thu!

Mặc dù không thể mang thiên tử mà lệnh chư hầu, ta cũng phải cư Kinh Châu mưu đồ thiên hạ!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn