Trang chủ Lịch Sử Tam Quốc Chi Lão Sư Tại Thử

Tam Quốc Chi Lão Sư Tại Thử - 三国之老师在此

Khải Ca Ngận Mang Đã hoàn thành Lịch Sử

Lý Dục: "Lão sư lúc này! Trư nhi chớ hoảng sợ!" , Hứa Chử =...

2 Yêu thích| 114280Lượt xem| 12 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Lý Dục: "Lão sư lúc này! Trư nhi chớ hoảng sợ!" , Hứa Chử = trư nhi? Hứa Chử 囧!

Lý Dục: "Lão sư lúc này! Thí nhi chớ hoảng sợ!" , Tào Phi = Thí nhi? Tào Phi 囧!

Lý Dục: "Lão sư lúc này! Trùng nhi chớ hoảng sợ!" , Tào Xung = Trùng nhi? Tào Xung 囧!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn