Trang chủ Quân Sự Tái Tạo Cộng Hòa

Tái Tạo Cộng Hòa - 再造共和

Lục Niên Tân Binh Đang ra Quân Sự

Một hồi không giống nhau chiến tranh giải phóng, tuy rằng quá...

0 Yêu thích| 3917Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Một hồi không giống nhau chiến tranh giải phóng, tuy rằng quá trình cùng lịch sử khác biệt, thế nhưng như thế nhiệt huyết, bao la, lớn lao, tân sinh nhân dân cộng hòa quốc dục hỏa trùng sinh!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn