Trang chủ Võ Hiệp Ngã Chân Bất Tưởng Đương Đại Hiệp

Ngã Chân Bất Tưởng Đương Đại Hiệp - 我不想当大侠

Xuy Phong Lưu Đang ra Võ Hiệp

Giang hồ bởi vì hắn một người mà phân loạn, lại bởi vì...

1 Yêu thích| 2723Lượt xem| 3 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Giang hồ bởi vì hắn một người mà phân loạn, lại bởi vì hắn một người bình tĩnh lại.

Hắn là ai?

Phương trượng: Tên vương bát đản kia nha? Trộm ta heo, còn trộm ta cẩu, hỗn đản, cuối cùng còn trộm ta lão bà

Pháp Hải: Tại ta mộ phần đi ị người, ta không dành cho đánh giá.

Đạo tặc Đạt Văn Tây: Ta nghĩ mời hắn ăn gà rán.

Gia Cát Nhất Hưu : Hắn trang bức, ta bị sét đánh.

Hắn, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Viêm, một cái không muốn làm đại hiệp đại hiệp.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn