Trang chủ Võ Hiệp Luân Hồi Chi Triêu Đình Ưng Khuyển

Luân Hồi Chi Triêu Đình Ưng Khuyển - 轮回之朝廷鹰犬

Sáp Sí Hổ Đang ra Võ Hiệp

Tiếu ngạo giang hồ, thế tập giám thị đủ loại quan lại Cẩm...

0 Yêu thích| 6460Lượt xem| 80 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tiếu ngạo giang hồ, thế tập giám thị đủ loại quan lại Cẩm Y Vệ;

Anh hùng xạ điêu, lệ thuộc tổng quản giang hồ Lục Phiến Môn;

Thiên long bát bộ, Ngự Tứ Thủ Mục biên cương đại tướng quân;

Đại Đường vô song, thân là tranh phách thiên hạ Đại tổng quản;

. . .

Giang sơn chưa bao giờ thuộc về hắn, hắn là Doanh Tuyền!

Thân là triều đình tay sai số mệnh! Thì như thế nào tại triều đường cùng trong chốn giang hồ giãy dụa!

Hắn có thể làm chỉ có: Tâm chỗ hướng, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn