Trang chủ Võ Hiệp Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn - 史上第一掌门

Minh Vực Thiên Sứ Đã hoàn thành Võ Hiệp

Xuyên qua , hơn nữa thành nhất phái tôn sư ! Thoạt nhìn tựa...

0 Yêu thích| 198012Lượt xem| 3 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Xuyên qua , hơn nữa thành nhất phái tôn sư !
Thoạt nhìn tựa hồ không sai , chính là này môn phái tựa hồ yếu đi điểm , nhân cũng ít điểm ……
"Sư huynh , sư phó nói , chấn hưng bổn phái trọng trách liền giao cho ngươi !"Duy nhất đồng môn sư muội vẻ mặt khó chịu nói :"Nếu ngươi làm không được trong lời nói liền chạy nhanh đem chưởng môn vị tặng cho ta đi !"

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn