Trang chủ Huyền Huyễn Thần Võ Tung Hoành

Thần Võ Tung Hoành - 神武纵横

Tịch Văn Đã hoàn thành Huyền Huyễn

Vận mệnh bước ngoặc, chỉ cần một cái kỳ ngộ. Như ngô...

1 Yêu thích| 237598Lượt xem| 83 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Vận mệnh bước ngoặc, chỉ cần một cái kỳ ngộ.

Như ngô có năng lực, cần phải sử địa liệt thiên băng, cần phải sử hải ngược lại giang trở mình, cần phải sử tinh chuyển đấu dời...

Cần phải làm, thế nhân trố mắt!

——————- Vũ Thần Diệp Thiên

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn