Trang chủ Quân Sự Quan Võng Thiên Hạ

Quan Võng Thiên Hạ

Tha Hương Đích Lên Đèn Đã hoàn thành Quân Sự

Tính yêu nước ! để chế ngày hàng ! Vương hầu đem tương...

0 Yêu thích| 7572Lượt xem| 1 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tính yêu nước ! để chế ngày hàng !

Vương hầu đem tương trữ có trồng hồ !

Lưu phong phát hiện có biết trước bạn lữ tương lai dị năng , chỉ tiếc cái này dị năng ------

Chẳng lẽ so Đoàn Dự đích Lục mạch thần kiếm còn phải thảm ?

Lưu phong bằng vào mình thông minh tài trí ở bụi gai giăng đầy đích trong quan trường bạt thiệp ,

Bbiên chức mình in tờ nết , từng bước một hướng đi huy hoàng !

Đây là một tiểu nhân vật đích phấn đấu sử !

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn