Trang chủ Đồng Nhân Pokémon Chưởng Môn Nhân

Pokémon Chưởng Môn Nhân - 精灵掌门人

Khinh Tuyền Lưu Hưởng Đang ra Đồng Nhân

Vì cái gì thi đại học sẽ có Pokémon đối chiến, vì cái gì đi...

6 Yêu thích| 6364Lượt xem| 15 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Vì cái gì thi đại học sẽ có Pokémon đối chiến, vì cái gì đi ra ngoài sẽ bị Pokémon tập kích, ai nói cho của ta cầu xảy ra chuyện gì. . . Không được đụng ta! Ta không phải uống thuốc, ta không điên!

Tiếp nhận thiết lập sau. . . Phương Duyên lập chí trở thành một ưu tú Trainer.

"Thật là thơm."

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn