Trang chủ Huyền Huyễn Tử Dạ Hành Giả

Tử Dạ Hành Giả - 长生种

Nguyệt Trung Âm Đang ra Huyền Huyễn

Trường Sinh Chủng - ( CV ) Đây là một cái tiêu hao tuổi thọ...

7 Yêu thích| 13064Lượt xem| 36 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.5

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Trường Sinh Chủng - ( CV )

Đây là một cái tiêu hao tuổi thọ tăng lên võ công treo bức, tại dị giới muốn làm gì thì làm chuyện xưa!

Sinh tử coi nhẹ, không phục liền đập nó!

Cv: vừa đọc vừa update chương chơi. Có người cv rồi nhưng bỏ....

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn