Trang chủ Huyền Huyễn Ngoại Khoa Kiếm Tiên

Ngoại Khoa Kiếm Tiên - 外科剑仙

Thất Tân Hải Đường Đang ra Huyền Huyễn

Ngã hữu tam xích kiếm dương mi, Văn thuyết bất bình tiện phóng...

0 Yêu thích| 2156Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Ngã hữu tam xích kiếm dương mi,
Văn thuyết bất bình tiện phóng bôi.
Trượng kiếm đương không thiên lý khứ,
Trảm tận gian tà ngự kiếm quy!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn