Trang chủ Khoa Huyễn Ngã Tại Mạt Thế Đương Y Sinh

Ngã Tại Mạt Thế Đương Y Sinh - 我在末世当医生

Tần Thất Đang ra Khoa Huyễn

Ta gọi Lục Hiểu Nam, là cái bác sĩ. Ba ngày trước thời...

6 Yêu thích| 9495Lượt xem| 38 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Ta gọi Lục Hiểu Nam, là cái bác sĩ.

Ba ngày trước thời điểm hảo hữu Tô Minh nói cho ta toàn bộ thế giới sẽ tai biến luân hãm, để cho ta chuẩn bị sẵn sàng, lúc ấy ta không tin, cho là hắn chỉ là đang nói đùa.

Nhưng là ba ngày sau, nhìn xem bằng hữu đồng sự chết ở trước mắt, toàn bộ bệnh viện thây ngang khắp đồng lúc, ta rất hối hận vì cái gì không có tin tưởng Tô Minh!

(siêu tả thực tận thế văn, không tiến hóa không biến dị, ưa thích có thể tiến đến nhìn một cái ^ω^)

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn