Trang chủ Huyền Huyễn Ngã Khả Dĩ Vô Hạn Thăng Cấp

Ngã Khả Dĩ Vô Hạn Thăng Cấp - 我可以无限升级

Châm Hà Đang ra Huyền Huyễn

Ngươi tu luyện Thiết Bố Sam, cảm giác không đủ, Thiết Bố Sam...

15 Yêu thích| 31208Lượt xem| 68 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Ngươi tu luyện Thiết Bố Sam, cảm giác không đủ, Thiết Bố Sam +1

Thiết Bố Sam thăng cấp thành đồng bì thiết cốt công, ngươi vẫn như cũ cảm giác không đủ, đồng bì thiết cốt công +1

Đồng bì thiết cốt công thăng cấp thành Kim Cương Bất Phôi Thần Công, ngươi tiếp tục thăng cấp.

Thăng cấp thành ba trượng kim thân, ngươi tiếp tục thăng cấp, thành Bất Diệt Kim Thân.

Ánh mắt của ngươi chú ý tới đoạn thủy ba đao, đoạn thủy ba đao +1

Thăng cấp thành vô ngân tam đao kinh hồng tam đao bá đao Tử Vong Thiên Đao.

Ánh mắt của ngươi chú ý tới Thái Cực quyền, Thái Cực quyền +1...

Thăng cấp thành Thái Cực Quyền Kinh... Thái Cực Huyền Công... Thái Cực Âm Dương Công... Thái Cực Chân Kinh.

Ánh mắt của ngươi chú ý tới Liệt Hỏa Công, Liệt Hỏa Công +1

Ngươi thành công đem Liệt Hỏa Công, thăng cấp trở thành Thái Dương Chân Kinh.

Cho ngươi một bản công pháp cơ bản, ngươi có thể đánh nổ tinh hà!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn