Trang chủ Đô Thị Ngã Đích Nữ Hữu Thị Ác Nữ

Ngã Đích Nữ Hữu Thị Ác Nữ - 我的女友是恶女

Hải Để Mạn Bộ Giả Đang ra Đô Thị

Bất hạnh ngoài ý muốn bỏ mình bắc tú chi hồn xuyên đến một...

0 Yêu thích| 5621Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Bất hạnh ngoài ý muốn bỏ mình bắc tú chi hồn xuyên đến một vị Nhật Bản học sinh cấp ba trên thân, bị ép bắt đầu tại Nhật Bản du học hành trình, thế là hắn trải qua cẩn thận suy nghĩ, quyết định vì lần này nhân sinh đọ sức cái cao khởi điểm.

Chơi? Không chơi, học tập!

Yêu đương? Không yêu đương, học tập!

Mục tiêu bên trên danh giáo, ai cũng đừng cản!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn