Trang chủ Khoa Huyễn Ngã Đích Nhất Thiên Hữu 48 Tiểu Thời

Ngã Đích Nhất Thiên Hữu 48 Tiểu Thời - 我的一天有48小时 (Một ngày của ta có 48 giờ)

Tiểu Ngốc Chiêu Đang ra Khoa Huyễn

Một tháng trước Trương Hằng phát hiện mình thời gian một ngày...

31 Yêu thích| 61923Lượt xem| 64 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.4

5

14đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Một tháng trước Trương Hằng phát hiện mình thời gian một ngày nhiều hơn 24 tiếng, cùng lúc đó hắn cũng bị cuốn vào đến một trận trò chơi nguy hiểm bên trong... Vô hạn lưu, nhẹ nhõm hướng.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn