Trang chủ Khoa Huyễn Cao Duy Xuyên Qua Giả

Cao Duy Xuyên Qua Giả - 高维穿梭者

Tối Chung Vĩnh Hằng Đang ra Khoa Huyễn

Phương vũ hạo trong lúc vô tình, phát hiện thế giới này đại...

18 Yêu thích| 66924Lượt xem| 63 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

6đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Phương vũ hạo trong lúc vô tình, phát hiện thế giới này đại bí mật: Ở chủ vật chất thế giới sau lưng, cất dấu vô số từ mọi người ảo tưởng ra tới…… Duy tâm thế giới!
Duy tâm thế giới có cái gì?
Võ công, ma pháp, đấu khí, tu tiên, yêu ma, quỷ quái……

-----

Tác giả bộ « thâm không chi hạ »

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn