Trang chủ Lịch Sử Mưu Tướng Tam Quốc

Mưu Tướng Tam Quốc - 谋将三国

Ngôn Ngọ Công Tử Đang ra Lịch Sử

Văn thao vũ lược Chu Công Cẩn, tinh trung báo quốc Nhạc Vũ...

0 Yêu thích| 3190Lượt xem| 5 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Văn thao vũ lược Chu Công Cẩn, tinh trung báo quốc Nhạc Vũ Mục,

Bày mưu nghĩ kế Gia Cát Lượng, thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn;

Tung hoành thiên hạ Hổ báo kỵ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Bắc phủ binh,

Không gì không đánh được Hãm Trận doanh, bất bại thần thoại Bối Ngôi quân;

Có dũng tướng đấu vũ, thượng tướng đấu binh,

Cũng có mưu sĩ đấu trí, kẻ sĩ đấu chính,

Càng có quân chủ đấu thiên hạ.

Tạm thời xem Lưu Tu mang theo các hướng văn vũ, mưu đem Tam quốc!

(cá nhân yêu thích làm chủ, chính sử, dã sử, truyền thuyết là phụ)

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn