Trang chủ Đồng Nhân Mộc Diệp Chi Đại Ngu Nhạc Gia

Mộc Diệp Chi Đại Ngu Nhạc Gia - 木叶之大娱乐家

Lý Cao Thục Đang ra Đồng Nhân

Uchiha Fugaku: Cái gì! Xem cái này điện ảnh lại có thể tăng...

0 Yêu thích| 440Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Uchiha Fugaku: Cái gì! Xem cái này điện ảnh lại có thể tăng cường mở ra Sharingan tỷ lệ!

Pain: Cái gì! Nguyên lai hát mới là để hòa bình thế giới phương pháp!

Uchiha Madara: Cái gì! Nguyên lai vô hạn Tsukuyomi còn có loại này tác dụng!

Chỉ cần quên tác giả hành văn, ngươi liền sẽ phát hiện quyển sách này ngươi căn bản xem không hiểu!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn