Trang chủ Khoa Huyễn Mạt Thế Tối Chung Tiến Hóa

Mạt Thế Tối Chung Tiến Hóa

Phong Bất Hội Đình Đang ra Khoa Huyễn

Tổng điểm vote: 885 Hội viên điểm Vote Tuần: 12 Tổng đề...

0 Yêu thích| 18921Lượt xem| 9 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tổng điểm vote: 885 Hội viên điểm Vote Tuần: 12 Tổng đề cử: 236 Tổng số lượng từ: 208390

Dương Phong cưỡi du thuyền lọt vào đại hải quái tập kích, sống sót sau tai nạn hắn lưu lạc đến một tòa thần bí hòn đảo.

Nhưng hắn rất nhanh hoảng sợ phát hiện, cái này tòa ngăn cách hòn đảo đến sinh tồn lấy đủ loại cường đại sinh vật, may mắn còn sống sót nhân loại càng là luân lạc tới thực vật liệm (*chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên) đáy ngọn nguồn đầu.

Viễn Cổ Cự Thú lại lần nữa thức tỉnh, trong sương mù cất dấu tiến hóa Khởi Nguyên.

Theo quái vật biển trong cơ thể thu hn hoạch tiếóa cái chìa khóa, Dương Phong đi lên một mảnh do người thành "Thần" đỉnh phong chi lộ.

Nhưng mà hòn đảo chân tướng xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, khủng bố Thôn Phệ Thú bắt đầu hướng toàn cầu lan tràn, một hồi tận thế hạo kiếp như vậy tiến đến, cùng lúc đó, canh gác người trăm triệu năm âm mưu cũng kéo ra mở màn...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn