Trang chủ Khoa Huyễn Mạt thế chi thắng giả vi vương

Mạt thế chi thắng giả vi vương

Ngã Tự Mạn Bộ Đã hoàn thành Khoa Huyễn

Tận thế chi người thắng làm vua 43840174190 đến một...

1 Yêu thích| 11088Lượt xem| 1 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tận thế chi người thắng làm vua

43840174190 đến một phát

Giới thiệu nội dung tác phẩm tin tức chương mới nhất chương mới: 2014-01-20 23:08

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới này hoàn toàn thay đổi dạng

Đâu đâu cũng có đang điên cuồng công kích người Cương Thi

Làm thâm niên trạch nam thường nhạc

Như vậy làm sao cái này Cương Thi số lượng đến ngàn vạn kế đại đô thị bên trong

Tìm được một chỗ có thể sống yên phận nơi

Chính là hắn từ lúc sinh ra tới nay đối mặt to lớn nhất thử thách

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn