Trang chủ Lịch Sử Đái Trứ Đế Quốc Hệ Thống Hồi Tam Quốc

Đái Trứ Đế Quốc Hệ Thống Hồi Tam Quốc - 带着帝国系统回三国

Diệp Gia Thập Nhị Đang ra Lịch Sử

Xem nhân vật chính Diệp Mặc, mang theo đế quốc hệ thống sống...

2 Yêu thích| 36527Lượt xem| 153 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Xem nhân vật chính Diệp Mặc, mang theo đế quốc hệ thống sống lại ở tam quốc, làm sao đỡ Đại Hán đổ nghiêng.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn