Trang chủ Quân Sự Lôi Đình

Lôi Đình - 雷霆 三环少主

Tam Hoàn Thiếu Chủ Đang ra Quân Sự

Đảo quốc du học không đành lòng sỉ nhục giận dữ về nước,...

0 Yêu thích| 1826Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đảo quốc du học không đành lòng sỉ nhục giận dữ về nước, ẩn núp tại quân hiến cảnh nội bộ, có nhiều tầng gián điệp thân phận, lượn quanh tại điệp nữ, mấy lần sinh tử, mấy lần du nhận tại họng súng bên dưới, hiểu lầm, ám sát, trên người chịu bêu danh. . .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn