Trang chủ Đô Thị Lão Tử Thị Lại Cáp Mô - Reconvert

Lão Tử Thị Lại Cáp Mô - Reconvert - 老子是癞蛤蟆

Phong Hỏa Hí Chư Hầu Đang ra Đô Thị

Quốc sĩ. Nhân tài kiệt xuất, nhất kỵ tuyệt trần. Hồng...

12 Yêu thích| 17807Lượt xem| 24 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Quốc sĩ.

Nhân tài kiệt xuất, nhất kỵ tuyệt trần.

Hồng đỉnh.

Một năm kia, phong tuyết khắp kinh thành, ta bỗng nhiên nổi tiếng.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn