Trang chủ Chưa rõ Hoàng khí

Hoàng khí

Hồng Mông Thụ Đang ra Chưa rõ

Xuyên việt tại tu chân quốc gia, hoàng quyền chí thượng, cường...

0 Yêu thích| 42914Lượt xem| 2 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Xuyên việt tại tu chân quốc gia, hoàng quyền chí thượng, cường giả như rừng, biến đổi liên tục quan trường mưu đồ, kích động dâng trào chiến tranh tràng diện, một cái xuống dốc hoàng tử hướng về hoàng quyền bước dài tiến...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn