Trang chủ Lịch Sử Hán Mạt Nghịch Lưu

Hán Mạt Nghịch Lưu - 汉末逆流

Bất Đê Đầu Đang ra Lịch Sử

Trần Phong bất ngờ đi tới Hán mạt, ở trong thời loạn này,...

0 Yêu thích| 550Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Trần Phong bất ngờ đi tới Hán mạt, ở trong thời loạn này, hắn đem cùng những những anh hùng triển khai đấu võ, cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng thành là thiên hạ chi chủ, mà xem Tam quốc giết chết được làm vua thua làm giặc.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn