Trang chủ Lịch Sử Hán Gia Thiên Tử Lưu Huyền Đức

Hán Gia Thiên Tử Lưu Huyền Đức - 汉家天子刘玄德

Nhất Canh Đại Ma Vương Tác giả ngừng viết Lịch Sử

Đường đường Viêm Hán 400 năm, sao có thể kinh hoàng mà kết...

0 Yêu thích| 7132Lượt xem| 1 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đường đường Viêm Hán 400 năm, sao có thể kinh hoàng mà kết thúc? Đây là một cái sống lại cuối thời Đông Hán là Lưu Bị, ba Hưng đại hán cố sự.

http://www.shuquge.com/txt/76906/index.html

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn