Trang chủ Khoa Huyễn Giá Cá Mạt Thế Hữu Điểm Tào

Giá Cá Mạt Thế Hữu Điểm Tào - 这个末世有点槽

Thất xích cư sĩ Đang ra Khoa Huyễn

Mạt thế thực tao, thư lại có điểm tào. Thế giới như thế...

3 Yêu thích| 9459Lượt xem| 3 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Mạt thế thực tao, thư lại có điểm tào.
Thế giới như thế không xong, làm ta đặc tưởng phun tào……
Ngô, cái này có thể phân rõ tao tào tào không xong đi?

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn