Dụ Thế Minh Ngôn

Chương 0 : Tự

Người đăng: Hiếu Vũ

Ngày đăng: 14:54 03-01-2018

Sử thống tán mà tiểu thuyết hưng. Bắt đầu từ Chu Quý, thịnh tại Đường, mà đắm chìm với Tống. Hàn Phi, Liệt Ngự Khấu mọi người, tiểu thuyết chi tổ vậy. 《 Ngô Việt Xuân Thu 》 các sách, tuy ra Viêm Hán, nhiên Tần hỏa chi hậu, thuật còn hiếm. Đãi Khai Nguyên lấy hàng, mà văn nhân chi bút hoành rồi. Như thông tục diễn nghĩa, không biết gì phưởng? Theo Nam Tống cung phụng cục, có nói người, bây giờ thuyết thư hàng ngũ, văn tất thông tục, tác giả không thể thi. Nê mã quyện cần, lấy thái thượng hưởng thiên hạ chi nuôi, nhân thọ thanh hạ, mừng duyệt thoại bản, trong số mệnh hoạn quan tiến vào một trật, làm ý, thì lại lấy tiền tài hậu thù. Thế là hoạn quan bối rộng rãi cầu đời trước kỳ tích cùng làng xóm tin tức, thiến nhân kể lại tiến ngự, lấy vui vẻ thiên nhan. Nhưng vừa xem lên gác, tốt nhiều chìm nổi bên trong đình, truyền bá dân gian giả, thập bất nhất nhị mà thôi. Nhiên như Ngoạn Giang lâu, Song ngư trụy ký các loại, lại đều quê mùa nông cạn, răng không thơm yên. Kỵ Thi, La hai công, thổi phồng Hồ Nguyên, mà Tam quốc chí, Thủy hử, Tam toại bình yêu truyện chư truyện, liền thành cự quan. Muốn lấy che giấu tài trí, tiêu dung năm tháng, không phải rồng thấy ngày hạ vậy. Hoàng Minh văn trị vừa thơm nồng, mỹ lưu không dao động; tức diễn nghĩa một đốm, thường thường có xa qua Tống nhân giả. Mà hoặc cho rằng hận thiếu người Đường thanh tao, sai lầm rồi. Kẻ ăn đào không uổng hạnh, hi hộc thuế cẩm, duy thích. Lấy Đường nói luật Tống, sẽ có lấy Hán nói luật Đường, lấy Xuân Thu Chiến Quốc nói luật Hán, không đến nỗi tận quét Hi Thánh một trong họa không ngừng! Nhưng ra sao? Đại khái người Đường chọn lời, nhập với văn tâm; người Tống thông tục, cân đối bên trong mà thôi. Thiên hạ chi văn tâm thiếu mà bên trong nhĩ nhiều, thì tiểu thuyết chi tư với chọn lời giả ít, mà tư với thông tục giả nhiều. Thí nay người nói chuyện tại chỗ miêu tả, đáng mừng đáng ngạc nhiên, đáng thương đáng khóc, có thể ca có thể múa; lại muốn viết thay người khác, lại muốn hạ bái, lại muốn cắt cổ, lại muốn quyên tiền; khiếp giả dũng, dâm giả trinh, bạc giả đôn, ngu đần giả chảy mồ hôi. Tuy nhỏ tụng Hiếu kinh, Luận ngữ, cảm động không hẳn như thế chi tiệp tạm thời thâm vậy. Y! Không thông tục mà có thể chi chăng? Mậu uyển dã sử thị, gia tàng cổ kim thông tục tiểu thuyết sao phong phú, nhân thương nhân chi thỉnh, đánh có thể ân huệ lý nhĩ giả, phàm bốn mươi loại, cho là một khắc. Dư cố mà nhạc chi, nhân sách bút mà biện thủ. Sáu ngày quán chủ người đề
Cổ văn quá khó quá khó quá khó quá khó quá khó dịch
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang