Trang chủ Tiên Hiệp Đại Phù Triện Sư

Đại Phù Triện Sư - 大符篆师

Tiểu Đao Phong Lợi Đang ra Tiên Hiệp

Thần bí đảo hoang, không cam lòng trói buộc, hướng tới tự do...

1 Yêu thích| 2874Lượt xem| 12 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thần bí đảo hoang, không cam lòng trói buộc, hướng tới tự do thiếu niên.

Chim chóc liền muốn tự do bay lượn tại trời xanh mây trắng giữa ——

Tiểu Bạch đồng học đại phù triện sư chi lộ.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn