Trang chủ Huyền Huyễn Thí Thiên Nhận

Thí Thiên Nhận

Tiểu Đao Phong Lợi Đang ra Huyền Huyễn

Giang hồ vô đạo, rút đao dựng lên, lợi nhận ngang trời, không...

0 Yêu thích| 4141Lượt xem| 5 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5


Giang hồ vô đạo, rút đao dựng lên, lợi nhận ngang trời, không thẹn với lương tâm.

Chúng sinh vô đạo, đao phong thí phần. Mắt lạnh tinh không, cầm đao bễ nghễ.

Thông thiên đại đạo, một đường bụi gai, một đao chém ra, duy ngã độc tôn!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn